Wyślij formularz lub napisz na adres: wycena@mizar.pl

Jesteś tutaj:Sklep MizarŁazienka

Infolinia

(22) 723-73-63
793-005-190
535-055-305
535-055-205
Pon - pt.: 8-18
Soboty: 10-14

Odbierz osobiście lub zamów dostawę

Mizar Sklep Warszawa Piastów

100% Gwarancji

 • Szybka Wysyłka
 • Bezpieczeństwo
 • Fachowa Obsługa
 • Markowe produkty w atrakcyjnych cenach

Newsletter

Zapisz się do newslettera, będziesz na bieżąco informowany o aktualnych promocjach w ofercie sklepu.

Dodaj

PMD Piramida TALIA 130 Wanna prostokątna 130 x 70 cm

Zapytanie o produkt
* pola oznaczone gwiazdką są wymagane
PMD Piramida TALIA 130 Wanna prostokątna 130 x 70 cm
 • PMD Piramida TALIA 130 Wanna prostokątna 130 x 70 cm
 • PMD Piramida TALIA 130 Wanna prostokątna 130 x 70 cm
 • PMD Piramida TALIA 130 Wanna prostokątna 130 x 70 cm
PMD Piramida
Kod produktu: WAT-130-PK
Producent: PMD Piramida
Seria: Talia
Dostępność: 1-7 dni
Cena: 349,00 zł
Dodaj do koszyka

Sposób dostawy

Odbiór osobisty
0.00 zł
Transport busem MIZAR (Warszawa i okolice)
49.00 zł
Kurier
129.00 zł
 • Wymiary:
  A: 130 cm
  B: 70 cm
  C: 40,5 cm
 • Pojemność: 130 l
 • Gwarancja Producenta: 10 lat

Grupa atrybutów:

Materiał:
akrylowa
Kształt:
prostokątna
Długość:
130
Szerokość:
70
Wanny i brodziki:
 • Gwarancja wynosi 10 lat
 • Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu, potwierdzonej przez sprzedawcę w karcie
  gwarancyjnej oraz fakturze zakupu lub paragonie fiskalnym. 

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta, zwanego dalej Gwarantem do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych
rzeczy, sprzedanej w dniu wymienionym na pierwszej stronie niniejszej gwarancji, licząc od daty sprzedaŜy. Zakres
ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do produktów PIRAMIDA zakupionych i uŜytkowanych na obszarze Polski.

2. Gwarant udziela gwarancji Ŝe zakupiony przez Państwa produkt jest wolny od wad materiałowych fabrycznych oraz
spełnia parametry techniczne określone dla danego typu produktu.

3. Karta gwarancyjna wraz z fakturą zakupu lub paragonem fiskalnym i reklamowanym produktem jest
dowodem przysługującej gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaŜy, dokładnego określania nazwy
produktu, danych Kupującego, pieczęci i podpisu Sprzedawcy, podpisu Klienta oraz dołączonego dowodu zakupu
(faktury lub paragonu fiskalnego) jest niewaŜna.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:

 • niewłaściwej, niestarannej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub na skutek niewiedzy kupującego
 • mechanicznego uszkodzenia produktu będącego następstwem niewłaściwego przechowywania lub transportu
 • uderzenia ostrym lub twardym przedmiotem, zarysowania, otarcia itp.
 • kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i innymi środkami chemicznymi
 • kontaktu z ogniem lub innymi źródłami ciepła
 • uszkodzenia wynikłe wskutek osadzania się kamienia kotłowego
 • mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego w wyniku przeciąŜenia i wywołanych nim wad
 • naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji,
 • czynności konserwacyjno-naprawczych dokonanych przez osoby do tego nieupowaŜnione w wyniku których wada powstała 
 • używania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania materiałów konserwacyjno-czyszczących nie przeznaczonych do używania z danym produktem, 
 • zamontowania produktu niezgodnie z zaleceniami montaŜu, dołączonymi do niniejszej karty gwarancyjnej.

5. Gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów w których stwierdzono ingerencję w strukturę produktu np.
wycięcie otworów pod baterię.

6. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte czynności: związane z montażem, uruchomieniem, konserwacja,
przewidziane w instrukcji obsługi do wykonania, których kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie i na
własny koszt,

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu poniesionych kosztów bądź
szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu oraz kosztów demontaŜu, urządzenia,

8. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może naprawić produkt poprzez: naprawę, regenerację
bądź wymianę części lub całości produktu.

9. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia.

10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gwarant zobowiązuje się do naprawy produktu lub jego
uszkodzonej części w ciągu 21 dni od daty jego dostarczenia do sprzedawcy. Jeśli usunięcie wady z powodu jej
skomplikowania, wymaga znacznego nakładu pracy lub wymaga zamówienia stosownych części zamiennych, termin
może ulec stosownemu przedłużeniu, przy czym gwarant dołoży należytej staranności, aby usunąć wadę w możliwie
najkrótszym terminie.

11. Gwarant określa szczegółowe zasady gwarancji w Karcie Gwarancyjnej. Na niniejszej karcie gwarancyjnej
(rubryka: podpis klienta) kupujący składa podpis, który świadczy o zaakceptowaniu postanowień, co skutkuje
zawarciem umowy przez strony.

12. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

- stwierdzenia samowolnych wpisów lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej dokonanych przez osobę nieuprawnioną,
- stwierdzenia przez Gwaranta lub Sprzedawcę dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych,
- użytkowania produktu od momentu gdy stwierdzono pojawienie się wady.

13.Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających
z niezgodności towaru z umową.

Parawany nawannowe:

 • Gwarancja wynosi 24miesiące.
 • Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu, potwierdzonej przez sprzedawcę w karcie gwarancyjnej oraz fakturze zakupu lub
  paragonie fiskalnym. 

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja stanowi zobowiązanie Gwaranta – Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PIRAMIDA” Mieczysław Kmiotek,
ul. Kościelna 21, 38 – 524 Besko, do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych produktu, sprzedanego w dniu
wymienionym na pierwszej stronie niniejszej gwarancji, licząc od daty sprzedaŜy. Zakres ochrony gwarancyjnej jest
ograniczony do parawanów nawannowych z linii „AMBITION” zakupionych i użytkowanych na obszarze Polski.

2. Gwarant udziela gwarancji, że zakupiony przez Państwa produkt jest wolny od wad materiałowych fabrycznych oraz
spełnia parametry techniczne określone dla danego typu produktu.

3. Karta gwarancyjna wraz z fakturą zakupu lub paragonem fiskalnym i reklamowanym produktem jest dowodem
przysługującej gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaŜy, dokładnego określenia nazwy produktu,
danych Kupującego, pieczęci i podpisu Sprzedawcy, podpisu Klienta oraz dołączonego dowodu zakupu (faktury lub
paragonu fiskalnego) jest nieważna.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:

 •  niewłaściwej, niestarannej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub na skutek niewiedzy Kupującego oraz zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych produktu, 
 • mechanicznego uszkodzenia produktu, będącego następstwem niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 • uderzenia ostrym lub twardym przedmiotem, zarysowania, otarcia, itp.
 • kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i innymi środkami chemicznymi,
 • kontaktu z ogniem lub innymi źródłami ciepła,
 • uszkodzenia wynikłego wskutek osadzania się kamienia,
 • mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego w wyniku przeciążenia i wywołanych nim wad,
 • naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji,
 • czynności konserwacyjno – naprawczych dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione, w wyniku których wada powstała, 
 • używania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania materiałów konserwacyjno – czyszczących nieprzeznaczonych do używania z danym produktem, 
 • zamontowania produktu niezgodnie z zaleceniami montażu, dołączonymi do niniejszej karty gwarancyjnej,

5. Gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów, w których stwierdzono ingerencję w strukturę produktu przez
nieupoważnione do tego przez Gwaranta osoby.

6. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte czynności: związane z montażem uruchomieniem, konserwacją,
przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonania których Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny
koszt.

7. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte części ulegające zużyciu np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe, itp.

8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu poniesionych kosztów bądź
szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu oraz kosztów demontażu urządzenia.

9. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może naprawić produkt poprzez: naprawę, regenerację bądź
wymianę części lub całości produktu.

10. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych od jego zgłoszenia.

11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gwarant zobowiązuje się do naprawy produktu lub jego uszkodzonej
części w ciągu 21 dni od daty jego dostarczenia do Sprzedawcy. Jeśli usunięcie wady z powodu jej skomplikowania,
wymaga znacznego nakładu pracy lub wymaga zamówienia stosownych części zamiennych, termin może ulec
stosownemu przedłużeniu, przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby usunąć wadę w możliwie najkrótszym
terminie.

12. Gwarant określa szczegółowe zasady gwarancji w Karcie Gwarancyjnej. Na niniejszej karcie gwarancyjnej (rubryka:
podpis Klienta) Kupujący składa podpis, który świadczy o zaakceptowaniu postanowień, co skutkuje zawarciem umowy
przez strony.

13. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

• stwierdzenia samowolnych wpisów lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej dokonanych przez osobę nieuprawnioną,
• stwierdzenia przez Gwaranta lub Sprzedawcę dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych,
• użytkowania produktu od momentu, gdy stwierdzono pojawienie się wady. 

14. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających
z niezgodności towaru z umową.

Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamujący zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie, zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonych wadach,
dokonując dokładnego opisu tych wad.

2. Koszty postępowania reklamacyjnego strony ponoszą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Produkty powiązane

PMD Piramida Obudowa do wanny TALIA 130
Dostępność: 1-7 dni cena: 199,00 zł

Produkty z tej samej serii:

Ostatnio oglądane produkty